No només es tractava de reformar la cuina sinó també
de donar més lluminositat i espai a la sala colindant.
Per a això es va eliminar la porta i part l’envà existent.
També es va canviar íntegrament la finestra,
millorant l’aïllament i posant un tipus de vidre que
permetia l’entrada de més llum i més visibilitat a l’exterior.

Tornar a projectes